Loading

wait a moment

Kuinka lisätä omaa työhyvinvointia

Kuinka lisätä omaa työhyvinvointia

Hyvinvoinnin ylläpito elää muuttuvan maailman mukana hakien jatkuvasti uusia muotoja. Työelämän muutokset, jotka kiistatta ovat haastaneet työikäisten jaksamista, ovat herättäneet ihmisten kiinnostusta omaa hyvinvointia kohtaan. Ihmiset ovat tiedonjanoisia ja tätä tiedonjanoa omiaan ruokkimaan tutkimukset, joilla pyritään löytämään vastauksia työelämässä tasapainoilun tueksi. Kirjakaupat pursuavat erilaisia työelämä oppaita. Toiset keskittyvät vapaa-ajalla tapahtuvaan hyvinvointia lisääviin tekijöihin, toisissa taas etsitään työkaluja, millä työnteon aikana tai sen lomassa voi pitää hyvää työkykyä yllä. Toisaalta on tehty paljon tutkimusta siitä, että jotta ihminen voi työssään hyvin, työn pitää olla hänelle mielekästä ja merkityksellistä henkilökohtaisella tasolla.

Työn mielekkyys on korostunut nykyaikana melkoisesti. Siinä kun sukupolvet pari vuosikymmentä sitten keskittyi löytämään luotettavan vakituisen työsuhteen, nykysukupolvet ovat kiinnostuneet individualistisista valinnoistaan, arvoista ja siitä, että työssä pitää pystyä kehittymään, kehittämään sekä toteuttaa sitä itsensä näköisellä tavalla. Työsuhteiden ei ajatella kestävän ikuisesti vaan eteenpäin meneminen vaatii rohkeutta heittäytyä.

Yksilön hyvinvointi työyhteisöissä

On asioita, joihin ei työelämässä pysty vaikuttaa. Esimerkiksi juuri työsuhteiden lyhytikäisyys ja jatkuvat organisaatio- ym. muutokset ovat asioita, joille yksittäinen työntekijä ei voi mitään. Työntekijä voi kuitenkin miettiä, onko omalla työpaikalla kaikki olennainen hyvinvoinnin näkökulmasta otettu huomioon. Jo uutta paikkaa hakiessa työntekijä voi kysyä, onko kyseissä paikassa työhyvinvointiohjelmaa tai muuta vastaavaa, jolla työntekijöiden hyvinvointiin pyritään satsaamaan. Kaikki mahdollinen työturvallisuudesta huolehtiminen, työn organisointi ja työaikasuunnittelu ovat avainasemassa jokaista yksittäistä työntekijää ajatellen.

Yksilön hyvinvointi työyhteisöissä

Tämän lisäksi positiivinen, toisia kannustava ja tukeva henki on jokaisen vastuulla rakentaa. On myös työpaikan etu, että sen työntekijät voivat hyvin. Esimiehellä on suuri vastuu alaisista, kysellä heidän kuulumisiaan ja pyrkiä toimimaan heidän parhaakseen työn antamissa raameissa, luonnollisesti. Ylempi johto puolestaan pitää huolta lähiesimiehistä. Joten millä tahansa portaalla työyhteisössä seisotkin, tukea pitäisi aina olla saatavilla viereltä ja ylhäältä käsin!

Työntekijä ei voi täysin olettaa, että vastuu työhyvinvoinnista olisi pelkästään esimiesten vastuulla. Työntekijän on itsekin osattava tuoda esille, jos hän huomaa jossain epäkohtia tai esimerkiksi työtehtävät jakautuvat epätasaisesti tai oma osaamistaso ei kohtaa työtehtävien sisältöä. On tutkittu, että liian haastavat tai toisaalta liian helpot työtehtävät eivät tue tekijän motivaatiota ja sitä kautta työ voi tuottaa kohtuutonta stressiä ja turhautumista. Ole siis hereillä, jotta omat työtehtäväsi ovat ajan tasalla osaamiseesi nähden!

Yhä useampi tekee töitä myös yksin tai etänä. Yrittäjyys ja pienyrittäjyys on nosteessa ja tällöin luonnollisesti työelämän verkostot voivat olla hyvin toisenlaiset kuin on perinteisesti totuttu, tai ne voivat puuttua kokonaan. Myöskin yrityksissä etänä työskentely sallitaan nykyään herkemmin ja kokonaiset työyhteisöt voivat toimia pelkästään netin välityksellä. Erityisesti tällöin tulisi miettiä, mitkä ovat ne keinot, joilla jaksamista pystyy tukemaan.

Mitä minun pitäisi tehdä jaksaakseni?

Työskentelipä sitten työyhteisön ympäröimänä tai yksin yrittäjänä, jokainen voi osaltaan tukea tai parantaa työhyvinvointiaan erilaisin keinoin. Nykyisissä teollisissa yhteiskunnissa ei pitäisi olla ongelma löytää työkaluja hyvinvointinsa tueksi. Haasteellista voi olla enemmänkin se, kuinka pitää kiinni itselleen laatimista hyvinvoinnin aakkosista. Toisille puhelimeen ladattu sovellus voi olla motivoiva keino lisätä esimerkiksi työn jaksottamista tai rajaamista. Esimerkiksi ylisuorittajat voivat hyötyä tällaisista niin sanotusta ulkopuolisesta ”coachista”. Kun asiantuntijoiden kehittämä ohjelma kertoo, milloin pitää pikku tauko tai palautua, syntyy ehkä helpommin tunne, että minulla on ikään kuin lupa siihen.

Etenkin päätetyötä tekevälle säännölliset tauot ja pienet verrytelyt ovat tervetullut lisä työn vastapainoksi. Muita työtä tukevia sovelluksia ovat erilaiset uneen, ravintoon ja muuhun terveyteen liittyvät sovellukset, jotka mittaavat ja arvioivat vireyttäsi. Lopulta kuitenkin se olet sinä itse, joka määrittelee, millainen tauko tai irtiotto työaikojen välistä löytyy. Toinen palautuu parhaiten aktiivisen levon kuten liikunnan, toinen kulttuurin avulla. Yksi yllättyy, että viikon vaellus erämaahan ei fyysisyydestään huolimatta kuluta voimia, päinvastoin! Eli omista tutuista lomasuunnitelmista on hyvä poiketa ja valita jokin itselle tuntemattomampi vaihtoehto. Vähintäänkin suositeltavaa on joskus kokeilla ihan vain jouten oloa.