Loading

wait a moment

Etätyö pandemian aikana

Etätyö pandemian aikana

Koronavirus sai maailmalla aikaan pandemian. Alkuvuosi 2020 oli vaikea ja hyvin arvaamaton, koska uusi ja tuntematon virus oli tullut kuvioihin mukaan. Kukaan ei kai vielä edellisenä vuonna osannut aavistaa millaiseen tilanteeseen maapallo joutuisi vuonna 2020. Uusi koronavirus lähti leviämään maailmalla kuin kulovalkean tavoin ja pääsi leviämään hyvin nopeasti maailman jokaiselle mantereelle.

Useissa maissa ympäri maailmaa alettiin asettaa erilaisia rajoituksia hyvin nopeasti. Ihmisiä pyydettiin pysymään kotona ja liikkumaan mahdollisimman vähän ihmisten ilmoilla. Monista rajoituksista aiheutui, että myös ihmisten töitä alettiin rajoittaa ja monien maiden hallitusten toiveena on ollut, että ihmiset siirtyisivät tekemään töitä kotitoimistoihin. Useissa eri maissa asetettiin jopa ulkonaliikkumiskieltoja, jotta virus saataisiin taltutettua mahdollisimman nopeasti. Rajoitteet olivat ja ovat edelleen osaltaan siis hyvin radikaaleja ja nopealla aikataululla tehtyjä. Rajoitusten asettamiseen vaikuttaa tietysti monia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä on muun muassa se, miten laajalle alueelle koronavirus on jo päässyt leviämään ja minkälainen väestö maassa asuu; ikärakenne ja asutustiheys. Kunkin maan koko tilanne täytyy siis ottaa huomioon rajoitusten suunnittelussa ja tämä ei ole aivan yksinkertaista.

Useissa maailman maissa ollaan totuttu tekemään osa työajasta kotitoimistoissa, mutta edelleen on myös paljon maita, joissa kotitoimisto on vielä suhteellisen tuntematon käsite. Ihan Euroopankin sisällä on vielä maita, jossa kotitoimistotyöskentelyä ei juurikaan tarjota. Osalle yrityksiä tilanne oli siis todella uusi ja hyvin haastava. Miten järjestää nopealla aikataululla ihmiset työskentelemään kotoa käsin ja miten valvoa työnjälkeä ja aikatauluja. Työnantajalle tämä uusi tilanne ei varmasti ole ollut yksinkertainen.

Toimistotöiden siirtäminen nopealla aikataululla kotioloihin ei aina ole ihan yksinkertaista. Riippuu hyvin paljon työtavoista, työn intiimiydestä ja monesta muusta tekijästä, että miten työn siirtäminen kotioloihin on yleensä mahdollista. On monia aloja, joissa töitä ei pelkän sen intiimiyden takia voida siirtää kotitoimistoihin, vaan työ on yksinkertaisesti hoidettava toimistolla. Osa yrityksistä onkin joutunut lomauttamaan henkilökuntaansa tai tekemään työajoista hyvinkin joustavia, jotta moni ihminen ei olisi toimistolla samaan aikaan. On tietysti olemassa myös paljon aloja, jossa kotitoimisto ei ole mahdollinen lainkaan esimerkiksi rakennustyöt. Pandemia on siis asettanut paljon haasteita koko maailmalle.

Kotitoimistot ja kotikoulut

Kotitoimistot ja kotikoulut

Osa maailman väestöä on siirtynyt joko koko päiväisesti tai osapäiväisesti etätyöhön. Osalle tämän tapainen työskentely on jo ollut hyvinkin tuttua kun taas osalle väestöä tilanne on aivan uusi. Monien yritysten on pitänyt järjestää lyhyellä aikavälillä työntekijöilleen mahdollisuus hyvään ja turvalliseen nettiyhteyteen kotona. Pääsy kotoa yritysten omaan tietojärjestelmään on myös pitänyt huolehtia ja samalla varmistaa, ettei yritysten tietoja pääse matkalla karkaamaan vääriin käsiin. Tilanne on siis ollut hyvin haastava erityisesti firmoille, joissa etätyötä ei yleensä tehdä lainkaan. Kotitoimistoja varmasti jatketaan tulevaisuudessakin, koska monissa maissa odotetaan koronaviruksen toisen aallon alkamista. Nähtäväksi myös jää tuleeko kotitoimistotyöskentelystä uusi tapa työskennellä. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on ollut melkein koko maapallon väestölle ennennäkemätön tapahtumaketju, joka on saanut niin ihmiset kuin yritysten johtohenkilötkin miettimään tulevaisuutta. Etätyöskentelyllä on etunsa, mutta kyllä siitä löytyy myös rajoittavia tekijöitä ainakin pidemmällä aikavälillä.

Pandemian aikana monet koulut ovat eri puolilla maapalloa olleet visusti kiinni. Lapset ovat monin paikoin siirtyneet kotikouluihin ja osa palannutkin jo takaisin koulunpenkille. Monet vanhemmat ovat tehneet etätöitä ja samalla auttaneet lapsiaan kotikoulussa. Näiden kahden tehtävän yhdistäminen nopealla aikataululla ei ole ollut kovinkaan helppoa, varsinkin jos perheessä on useampia lapsia. Etätyön ja kotikoulun yhdistäminen vaatii tarkkoja aikatauluja ja kunnioitusta puolin ja toisin. Suomessa Opetushallituksen sivuilta on koronapandemian aikana voinut löytää lisätietoja kotikoulua varten. Opetushallituksen sivustolle on kerätty ajankohtaisia tietoja sekä tukimateriaaleja helpottamaan tätä poikkeustilaa.