Loading

wait a moment

Kuukausi: elokuu 2021

Kuinka lisätä omaa työhyvinvointia

Kuinka lisätä omaa työhyvinvointia

Hyvinvoinnin ylläpito elää muuttuvan maailman mukana hakien jatkuvasti uusia muotoja. Työelämän muutokset, jotka kiistatta ovat haastaneet työikäisten jaksamista, ovat herättäneet ihmisten kiinnostusta omaa hyvinvointia kohtaan. Ihmiset ovat tiedonjanoisia ja tätä tiedonjanoa omiaan ruokkimaan tutkimukset, joilla pyritään löytämään vastauksia työelämässä tasapainoilun Lue lisää