Loading

wait a moment

Kuinka lisätä omaa työhyvinvointia

Kuinka lisätä omaa työhyvinvointia

Hyvinvoinnin ylläpito elää muuttuvan maailman mukana hakien jatkuvasti uusia muotoja. Työelämän muutokset, jotka kiistatta ovat haastaneet työikäisten jaksamista, ovat herättäneet ihmisten kiinnostusta omaa hyvinvointia kohtaan. Ihmiset ovat tiedonjanoisia ja tätä tiedonjanoa omiaan ruokkimaan tutkimukset, joilla pyritään löytämään vastauksia työelämässä tasapainoilun Lue lisää

Etätyö pandemian aikana

Etätyö pandemian aikana

Koronavirus sai maailmalla aikaan pandemian. Alkuvuosi 2020 oli vaikea ja hyvin arvaamaton, koska uusi ja tuntematon virus oli tullut kuvioihin mukaan. Kukaan ei kai vielä edellisenä vuonna osannut aavistaa millaiseen tilanteeseen maapallo joutuisi vuonna 2020. Uusi koronavirus lähti leviämään maailmalla Lue lisää

Keinoja yhteishengen kannustamiseen työpaikalla

Hyvällä työilmapiirillä on vaikutusta moneen asiaan työpaikalla. Viime vuosina näihin asioihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Erityisesti Suomessa ei työilmapiirin myrkyttämistä enää katsota läpi sormien, vaan epäkohdat tuodaan esille mahdollisuuksien mukaan ja niihin puututaan rankalla kädellä. Tärkeintä yhteishengen kohottamisessa Lue lisää

Työpaikan invalidi ystävällisyys

Työpaikka on tärkeä paikka meille jokaiselle, nimittäin siellä vietämme suurimman osan päivistämme. Tämän takia työpaikan viihtyvyys ja sopivuus jokaiselle on erittäin tärkeässä roolissa työviihtyvyyttä. Monipuolisen viihtyvyyden takaamiseksi työpaikan on tärkeä olla viihtyisä siellä jokaiselle työntekijälle. Tällöin on otettava huomioon jokaisen Lue lisää

Kuinka kohentaa työympäristöä?

Työpaikalla tavallisesti vietetään aikaa monena päivänä viikossa, useita tunteja kerrallaan. Oli kyseessä sitten rakennustyömaa tai kotitoimisto, työpaikka on se tila jossa meidän tulisi parhaamme mukaan pystyä keskittymään meneillään olevaan tehtävään ja suoriutua siitä niin hyvin kuin suinkin. Työympäristöllä tarkoitetaan niin Lue lisää

Feng Shui työpaikalla – osa 3

Vietämme niin monta tuntia päivästä töissä, miksemme siis tekisi siitä mahdollisimman mukavan ja inspiroivan ympäristön? Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kerroin siisteyden merkityksestä ja kuinka ylimääräinen tavara tukkii energiakanavat, jolloin työympäristöstä tulee tunkkainen ja raskas. Sarjan toisessa osassa kerroin kuinka voit luoda Lue lisää

Etätyöskentelyn hyödyt

Monille etätyöskentely sopii paljon paremmin kuin toimistotyöskentely ja monet yritykset ovat alkaneet antaa työntekijöilleen mahdollisuuden työskennellä osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti kotoa käsin. Löytyy paljon syitä, miksi yritysten on hyvä antaa työntekijöiden työskennellä kotoa ainakin kerran viikossa. Tässä artikkelissa tarkastelemme etätyöskentelyn hyötyjä. Lue lisää